Adatkezelői nyilatkozat

A Manipura Jóga Stúdió üzemeltetője, Beregszászi Gabriella (továbbiakban: Adatkezelő) egyrészt hírlevél küldése céljából kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a felhasználók – a jógaterem szakmai tevékenységéről – tájékoztatása érdekében. Másrészt olyan adatokat kér be és kezel, ami segíti az órákra való megfelelő felkészülést, és, ami óvja a felhasználó testi egészségét. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 2030 Érd, Szent István út 82.

Az adatkezelő elérhetősége: +36 20 562 6247, manipurajoga@gmail.com 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a feliratkozással kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: feliratkozott felhasználók.

A kezelt adatok köre: a feliratkozás során, a teljesítéséhez szükséges adatok – név, elérhetőség (telefon, e-mail), cím, életkor, munkahely, egészségügyi problémák, egyéb, a jógatevékenységhez köthető információk.Az adatgyűjtés célja: felhasználók tájékoztatása aktuális, az adatkezelő tevékenységéhez köthető, eseményekről, hírekről, továbbá, hogy segítse az Adatkezelő felkészülését az órákra, az esetleges speciális igények figyelembevételével.

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél:

• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

• személyes adatainak helyesbítését

• személyes adatainak törlését vagy zárolását

A felhasználó a személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.